left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2022aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Vi er Norges ledende ­knutepunktutvikler.

Bane NOR Eiendom AS er en statseid og kommersiell eiendomsaktør, og en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling. Vi eier, utvikler og forvalter jernbanestasjoner, togverksteder og en rekke sentrumsnære eiendommer over hele landet. Målet vårt er å skape attraktive kollektivknutepunkt med boliger og næringsbygg som bidrar til at flere velger tog, kollektivtilbud, sykkel eller gange fremfor privatbil.

Selskapet har rundt 150 dyktige medarbeidere med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. Vi er en del av Bane NOR SF, og har hovedkontor i Oslo samt regionskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Skien, Trondheim og Narvik.


Har du lest disse?

Styret og ledergruppen

Presentasjon av styret og ledergruppen i Bane NOR Eiendom.

Les mer

Styrets beretning og årsregnskap

Les hele styrets beretning med fullstendig årsregnskap for 2022.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2022.

Les mer