left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2022aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Styret

F.v.: Martin Mæland, Gorm Frimannslund, Trine-Marie Hagen, Helga Nes og Hans Kristian Voldsdal

Gorm Frimannslund (styrets leder)

Frimannslund var styreleder og konsernsjef i Bane NOR fra 2017 til mars 2023. Han var tidligere direktør for Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket, og har hatt flere ledende stillinger i SAS og Widerøe. Frimannslund har utdanning innen transportfag, økonomi og ledelse, fra hhv. Møre og Romsdal distriktshøyskole, Handelshøyskolen BI og Templeton College Oxford. Fødselsår: 1962.


Helga Nes (styremedlem)

Nes har vært styremedlem siden 2017. Hun er også styremedlem i Sporveien AS og daglig leder i eget konsulentfirma, VadNes AS. Nes var utbyggingsdirektør i Bane NOR fram til 2018, og har mer enn 30 års ledererfaring fra Hydro og Statoil (nå Equinor), blant annet som direktør for konsernstaber og fellestjenester og medlem av konsernledelsen i Statoil. Nes er utdannet MSc i kjemi og har en MBA i strategi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Fødselsår: 1956.


Hans Kristian Voldstad (styremedlem)

Voldstad har vært styremedlem siden 2004 (da ROM Eiendom). Han er eiendomsutvikler og -investor, og eier eiendomsselskapet Voldstad Eiendom som igjen er hovedeier i Niklasberg AB i Sverige. Han var tidligere eiendomsdirektør i Fagbygg/BPA, og har styreverv i egne selskaper, i Schage Eiendom og har hatt verv innen idretten og politikk. Voldstad er utdannet siviløkonom ved Norges handelshøyskole i Bergen. Fødselsår: 1958.


Trine-Marie Hagen (styremedlem)

Hagen har vært styremedlem siden 2022. Hun er CFO i Felleskjøpet Agri SA, og har erfaring som CFO i Ekornes ASA og i Mentor Medier AS. Hun har også hatt flere roller i Norske Skogindustrier ASA, blant annet økonomisjef ved to fabrikker. Hagen har styreverv i Norske Skog ASA og i flere datterselskap av Felleskjøpet Agri SA. Hagen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen og har også 1. avdeling jus. Fødselsår: 1977.


Martin Mæland (styremedlem)

Mæland har vært styremedlem siden 2019. Han er konsulent og investor, og har flere styreverv, blant annet i Consto og Arctic Securities. Han leder Skattetakstnemnda for næringseiendom i Oslo kommune og var tidligere konsernsjef i OBOS i over 30 år. Mæland har vært medlem av Oslo Bystyre, og har vært medlem av og styreleder i en rekke styrer i børsnoterte, offentlige og private selskaper. Mæland er utdannet cand. mag. i realfag og cand.oecon (sosialøkonom). Fødselsår: 1949.


Ledergruppen

Jon-Erik Lunøe

administrerende direktør

Begynte som administrerende direktør i 2019. Han kom fra stillingen som daglig leder i eiendomsutviklingsselskapet Ulven AS, eid av OBOS. Lunøe har bred erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen. Han er utdannet sivilingeniør bygg og anlegg fra Manchester i England, og har en mastergrad i prosjektledelse fra samme sted. Fødselsår: 1962

Espen Wikerholmen

økonomisjef

Økonomisjef siden 2018. Han kom fra stillingen som konserncontroller i Bane NOR. Wikerholmen har lang internasjonal erfaring som økonomi- og stabsleder innen shipping, varehandel og produksjon. Han er utdannet diplomøkonom ved handelshøyskolen BI. Fødselsår: 1971

Jørn Seljelid

direktør strategi og forretningsutvikling

Direktør for strategi og forretningsutvikling siden 2017. Han var tidligere direktør før økonomi og finans i Bane NOR Eiendom og i ROM Eiendom. Seljelid har lang ledererfaring fra andre virksomheter og er utdannet siviløkonom ved handelshøyskolen BI. Fødselsår: 1959

Portrett av Stine Strachan.

Stine Smemo Strachan

kommunikasjonssjef

Kommunikasjonssjef for Bane NOR Eiendom og Bane NOR Kunde & Marked siden september 2021. Hun har lang erfaring fra det private og offentlige i London og Oslo, for eksempel som PR Director for Random House og HarperCollins, og kommunikasjonsrådgiver for Nittedal kommune og Bane NOR Utbygging. Strachan er utdannet litteraturviter fra Middlesex University, London. Fødselsår: 1976

Morten Austestad

direktør utvikling

Direktør utvikling siden 2017. Han hadde tilsvarende stilling i ROM Eiendom. Austestad har lang erfaring fra finans- og eiendomsbransjen, blant annet fra Aberdeen Property Investors og Alfred Berg Industrifinans. Han er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Bergen. Fødselsår: 1972

Morten Stray Floberghagen

direktør jernbaneeiendom

Direktør for jernbaneeiendom siden 2017. Floberghagen var tidligere direktør for verkstedutvikling og eiendomssjef i ROM Eiendom. Han drev tidligere eget eiendomsmeglerselskap og er utdannet ved BI, hvor han har studert eiendomsjuss og økonomi. Fødselsår: 1973

Jørn Johansen

direktør verksted og hensetting

Direktør for verksted og hensetting siden 2018. Johansen var tidligere konserndirektør virksomhetsstyring i Bane NOR, og har hatt ulike lederstillinger i næringsliv og forvaltning. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolan i Gøteborg. Fødselsår: 1961

Knut Øivind Ruud Johansen

direktør stasjoner

Direktør for stasjoner siden 2017. Johansen var tidligere regiondirektør og eiendomssjef i ROM Eiendom, samt forvalter og eiendomssjef i Storebrand og innkjøpsansvarlig i If skadeforsikring. Han har bakgrunn fra forsvaret og er utdannet eiendomsøkonom. Fødselsår: 1962

Sjur Helseth

direktør fag og utvikling

Direktør for fag- og utviklingsstaben siden 2019. Helseth var tidligere assisterende avdelingsdirektør, samt regionaldirektør i Strategi og samfunn i Jernbaneverket. Han har mange års ledererfaring, blant annet fra Riksantikvaren og er utdannet sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Fødselsår: 1958

Anette Palm Vesterkjær

HR Business Partner

HR-leder for Bane NOR Eiendom og Kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR. Hun har bred erfaring fra HR-fagfeltet, spesielt organisasjonsutvikling, endringsledelse, HR-tech og strategi- og kulturutviklingsarbeid. Anette er utdannet Master of Science i Ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Fødselsår: 1982

Har du lest disse?

Styrets beretning og årsregnskap

Les hele styrets beretning med fullstendig årsregnskap for 2022.

Les mer

Om Bane NOR Eiendom

Vi er Norges ledende ­knutepunktutvikler.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2022.

Les mer