left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2022aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Solid, lønnsom og ny­tenk­ende – med kreditt­rating A: Bane NOR Eiendom mottok Nordic Credit Rating’s høyeste rangering i 2022, og er med det best og tryggest av alle aktører i den norske eiendomsbransjen.


– I et usikkert marked som det vi opplever nå, er tilgangen på kapital til eiendoms­prosjekter krevende for mange. Den gode kredittratingen vi mottok fra Nordic Credit Rating reduserte usikkerheten knyttet til oss som aktør, og var utslagsgivende da vi blant annet utstedte nye «grønne» obligasjonslån på til sammen 1,5 milliarder kroner i juni 2022, sier finansdirektør i Bane NOR Eiendom, Sven Erik Pløen.

Grønne obligasjonslån sikrer lavere renteutgifter over tid, noe som videre sikrer at større deler av egenkapitalen benyttes der den er ment å skulle bli brukt, nemlig til utviklingen av knutepunkt:

– Våre nyeste obligasjonslån vil ene og alene sørge for at vi sparer fem millioner kroner i renteutgifter. Ved å ivareta vår status og solide risikovurdering, sikrer vi at flere lignende besparelser vil skje over tid.


Bransjens laveste gjeldsgrad

Med en belåningsgrad på 32 prosent sammen­liknet med bransjegjennomsnittet har Bane NOR Eiendom evnet å stå støtt i et utfordrende og problemfylt år:

– Vi har en svært diversifisert portefølje bestående av alt fra hoteller og kontorbygg til togverksteder og -stasjoner. Majoriteten av leietakerne våre er offentlige virksomheter, som oftest tilknyttet jernbanen. Vi har i tillegg mange pågående utviklingsprosjekter og en stor tomtebank som gir oss flere bein å stå på. Samlet gir dette oss en styrke i form av stabilitet og soliditet over tid sammenlignet med de fleste andre aktører som jobber med utvikling og forvaltning, sier Pløen.

Med årene har kravene som stilles til investorer blitt gradvis strammere. Dette påvirker etterspørselen til utstedelse av lån. Konsekvensene blir ifølge Pløen forsterket når markedene opplever nedgangstider. Dette var også noe av bakgrunnen for at Bane NOR Eiendom i 2022 valgte å ta initiativ til en offisiell uavhengig kreditt­vurdering:

– Det som for folk flest fremstår som litt traust og kjedelig, vil for kredittanalytikere være det komplett motsatte; spennende investeringsobjekter med lav risiko. I kredittanalytikernes øyne er selskaper som vårt både langsiktige, troverdige og lønnsomme. Vi visste at Bane NOR Eiendom som virksomhet ville ha appell hos analytikere, og ville derfor motta et håndfast bevis i svart-på-hvitt.


32,2 % er Bane NOR Eiendom sin konkurranse­dyktige belåningsgrad sammen­lignet med bransje- gjennomsnittet


Et fantastisk grunnlag for vekst og utvikling

Bygg i og rundt knutepunkt holder seg bedre i verdi og er lettere å selge. Spesielt sammenlignet med prosjekter og bygg i randsoner:

– Vårt samfunnsoppdrag som knutepunktutvikler, med et særskilt ansvar for bærekraftig byutvikling, har i kombinasjon gitt oss et godt grunnlag for stabil vekst og utvikling over tid. Fortetting ved knute­punktene gir dessuten en lokaliserings­gevinst. Det betyr at de som bor og jobber tett sammen oppnår flere gevinster enn de som ikke gjør det, mener Pløen.

Boligprosjektene i regi av Bane NOR Eiendom på steder som Mysen, Holmestrand, Jessheim og Askim er eksempler på at boligsalget har gått jevnt siden salgsstart. Salgstakten har naturligvis avtatt en del gjennom høsten 2022, men det er på ingen måte stillstand. Verken i andelen bolig­prosjekter eller antallet forretningsbygg.

– Som en sterk kontrast til de fleste andre, har vi solgt enheter jevnt og trutt gjennom hele 2022. Mange av våre konkurrenter har på den andre siden sett seg nødt til å komme med lokketilbud, noe som vitner om trangere tider. Det må sies å være et paradoks at markedsuro er hva som skulle til for at vi virkelig kunne belyse Bane NOR Eiendom sin styrke som virksomhet, avslutter Pløen.

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2022.

Les mer

Drammensdrømmen

Les mer

Samarbeid skapte Sagabyen

Les mer