left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2022aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Vi er opptatt av å skape vekst og utvikling i byer og tettsteder, og vi ønsker å bidra til at folk får en grønnere og enklere hverdag.

Det gjør vi ved å utvikle og forvalte knutepunktene ved togstasjonene. I praksis betyr det å bygge boliger og arbeidsplasser nær jernbanen, og gjøre togstasjonene og overgangene mellom kollektivformer så attraktive at flere reiser med tog eller annen kollektivtransport i hverdagen. Fortetting ved nutepunktene er bra for både helsa og miljøet. Det bidrar til klimavennlig vekst med redusert CO₂-utslipp, det sparer natur­mangfoldet og det bedrer folkehelsa fordi flere sykler og går fremfor å bruke privatbilen. Det er bra for innbyggerne og samfunnet som helhet.

2022 var et aktivt år for oss i Bane NOR Eiendom. Jeg har dyktige, engasjerte og kreative kolleger som planlegger og får gjennomført utbygging over hele landet. Nå har vi om lag 250 små og store pågående utviklingsprosjekter i ulike faser – alle med nærhet til et knutepunkt. Utviklingspotensialet på cirka fem millioner kvadratmeter er enormt, og vi kan utvilsomt utvikle prosjekter i flere generasjoner fremover.

I tillegg til alle togstasjonene i landet har vi blant annet togverksteder, boliger, kontorer og hoteller som vi eier og forvalter. Vi har over 880 bygg spredt over hele landet, som direkte eller indirekte bidrar til å fremme toget som et attraktivt transportvalg fordi byggene ligger i nærheten av en togstasjon. Om lag en tredjedel av byggene er så gamle at de er vernet eller fredet. I dette ligger et samfunnsansvar, og jeg er stolt av at vår kompetanse bidrar til at byggene fortsatt er i bruk. De minner oss på kulturarven vi bærer med oss og leverer videre til neste generasjon.


Når vi reiser på skinner, setter vi mindre spor.

Noen høydepunkter fra aktivitet i 2022:

– I fjor åpnet vi Trondheim S P-hus, som er det første utbyggingstrinnet av nye Trondheim Stasjonssenter.

– Vi fortsatte arbeidet med å planlegge flere nye bydeler i Drammen.

– Vi åpnet et moderne togverksted på Støren, som er viktig for den store jernbanesatsingen i Midt-Norge.

– Butikkene og restaurantene på Oslo S og i Østbanehallen nesten doblet omsetningen sammenlignet med året før.

– Og vi er godt i gang med Oslobolig – et samarbeidsprosjekt som skal gi folk med vanlig inntekt mulighet til å kjøpe leilighet i hovedstaden.

 

For å kunne nå nullutslippsmålet i Parisavtalen må folk blant annet reise mer kollektivt. Nettopp det er kjernen i vår virksomhet som knutepunktutvikler. I tillegg bidrar vi til at matjord, skog og myrer får være i fred fordi vi bygger på allerede brukt grunn. Vi har regnet ut at bolig- og næringsprosjektene våre vil spare samfunnet for 4,3 millioner tonn CO₂.

Når flere bor og jobber ved en togstasjon, reiser flere kollektivt. I tillegg vil folk gå og sykle mer på sine ærender. Slik bidrar vi positivt til både miljøet og folkehelsa.

Jeg er stolt av det vi oppnår sammen i Bane NOR Eiendom. Jeg er stolt over å jobbe på en arbeidsplass som bidrar til en positiv samfunnsutvikling. Satsing på jernbane og knutepunktutvikling, er satsing på en bærekraftig framtid. Derfor ønsker vi å se deg på våre stasjoner. For når vi reiser på skinner, setter vi mindre spor.

 

Jon-Erik Lunøe,

administrerende direktør i Bane NOR Eiendom AS

Har du lest disse?

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2022.

Les mer

Drammensdrømmen

Les mer

Om Bane NOR Eiendom

Vi er Norges ledende ­knutepunktutvikler.

Les mer