left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2022aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

For en av Norges raskest voksende byer har transformasjonen av jernbanen bidratt til en årlig vekst på 1 000 nye innbyggere i hele ti år på rad. Veksttakten er spådd å fortsette frem til minst 2030.


Med ti minutter fra Gardermoen, 39 minutters togreise fra hovedstaden, skog og mark i bakgården, er Jessheim en by i stadig vekst. Tross sin unge levealder som by, har den opplevd en utvikling som få byer er forunt:

– Ved millenniumskiftet hadde Jessheim i underkant av 10 000 innbyggere og de fikk bystatus i 2012. Sånn sett er det imponerende å kunne vise til et innbyggertall på godt over 22 000 i dag, sier Morten Austestad, direktør utvikling i Bane NOR Eiendom.


Urban «kaffe latte»-faktor

Mange av tilflytterne i Jessheim kommer fra nabokommuner på Øvre Romerike: Noen ønsker å bo sentralt og bynært, og ser på den korte reiseveien med tog til Oslo og nærheten til flyplassen på Gardermoen som viktig. Andre føler seg kanskje ferdige med tiden i enebolig og er klare for en ny fase i livet:

– Jessheim er en by som har evnet å ivareta sin helt egne sjarm og autentisitet, og det er et godt og ønsket alternativ for mange. Samtidig har byen tilstrekkelig med «kaffe latte»-faktor til å føles urban, noe som for mange er viktig, sier Austestad. Bane NOR Eiendom har jobbet lenge med utviklingen av Jessheim, og etablerte utviklingsselskapet Jessheim Byutvikling AS i 2007 sammen med Ø.M. Fjeld Utvikling.

– Vi jobber tett med kommune, innbyggere, politikere og næring, og bygger gradvis trinn for trinn, sier Austestad, og legger til:

– Våre samarbeidspartnere i Ullensaker kommune har alle et tankesett jeg til stadighet blir imponert over: De ikke bare ønsker og vil, men skal få ting gjort. Slikt blir det resultater av.


700 leiligheter er oppført i Sagabyen på Jessheim siden oppstarten av utviklingen i 2007.


Sagaen om Sagabyen

Da byggingen av hovedbanen startet i 1854, vokste Jessheim frem som en stasjonsby tuftet på godstransport. Hit ble det transportert tømmer, som gav grobunn til etableringen av et sagbruk inntil jernbanen.

I over 100 år var Dampsagbruket en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet, men er i disse dager historie. På de tidligere jernbane- og sagbrukstomtene utvikler Sagabyen seg, som gjennom sitt navn trekker historiske linjer til tomtens tidligere aktiviteter.

– Både vi i Bane NOR Eiendom og byggentreprenøren Ø.M. Fjeld hadde kjøpt sagbrukstomter på samme tid. Hver vår lange og tynne tomtestripe var plassert tett inntil hverandre. I stedet for å bygge noe smått hver for oss, slo vi kreftene sammen og tenkte ut visjonen om Sagabyen. Nå har vi i Jessheim Byutvikling bygget nærmere 700 nye leiligheter og et kjøpesenter. Et betydelig antall leiligheter er også planlagt for kommende år, sier Austestad.


Kvalitet og beliggenhet som fortrinn

Sagabyen har utviklet seg bra siden oppstarten, selv i et konkurranseutsatt boligmarked. På Øvre Romerike har salget av leiligheter foregått jevnt og trutt:

– Vi har et av prosjektene som år etter år selger best i Jessheim. Vi tror litt av grunnen til dette er at vi har utviklet Saga-prosjektene med kvalitet i førersetet:

– Nye trinn er bygd på skulderen av de forrige. Vi har også en langsiktig tilnærming til kundeoppfølging og opplever at mange av våre kjøpere er gode ambassadører for området. Vår unike beliggenhet ved kollektivknutepunktet Jessheim stasjon er naturligvis også et fortrinn sammenlignet med andre prosjekter i området, forteller Austestad.


Gav nytt liv til «Skammens hus»

Sentralt i utviklingen av byer står ofte videreføringen av spesifikke eiendommers historier, minner og uttrykk. Jessheim var ikke noe unntak, noe Austestad fikk erfare da kommunen krevde at det 100 år gamle administrasjonshuset til Dampsagtomta skulle bevares:

– Det nedslitte huset var egentlig bare en kostnadspost for oss og ble av lokale omtalt som «Skammens hus». Vi har heldigvis lang og god erfaring med restaurering av gamle bygg, og tok fatt på oppgaven med å gjøre det funksjonelt for nye brukere, og etablerte dessuten en park like ved, sier han.

Bygget er i ettertid overført til kommunen og leies nå ut til Frivilligsentralen, som bidrar til høy aktivitet store deler av døgnet.


Alltid på moten

I løpet av 2024 kan sannsynligvis nye Saga Torg bli presentert i markedet. Utviklingen av Sagabyen har pågått lenge og vil fortsette i mange år videre:

– Bynære leiligheter på kollektivknutepunktet vil aldri gå av moten, og bidrar dessuten til å redusere bilbruk og miljøbelastninger. Sagabyen er et fremragende eksempel på dette som jeg gledes over å bidra til utviklingen av, avslutter han.

 


Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2022.

Les mer

Drammensdrømmen

Les mer

En rating av rang

Les mer